Advokátní kancelář Čechovský & Václavek
AK CEVA
Advokátní kancelář Čechovský & Václavek
Mgr. Gabriela Vlachynská

Mgr. Gabriela Vlachynská

Luật sư

Mgr. Gabriela Vlachynská tốt nghiệp năm 2013 tại trường luật tại thành phố Olomouc. Bà từng thực tập tại văn phòng luật ở thành phố Zlín, về các việc liên quan tới luật pháp và thủ tục phá sản. Sau đó bà thực tập làm công chứng viên, năm 2018 bà làm công chứng viên tại thành phố Zlín và Praha. Sau đó có làm hội đồng bộ trưởng cấp cao phòng ngoại trưởng Bộ nội vụ. Từ năm 2011 làm cộng tác viên tại văn phòng luật Čechovský & Václavek.

Chuyên môn về luật dân sự, luật thương mại, luật lao động, thủ tục phá sản.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ cho khách hàng từ nhiều quốc gia trên thế giới.
Tìm hiểu thêm..

Napište nám

Zavřít vrstvu dotazu.
CZ
EN
VN
RU