Advokátní kancelář Čechovský & Václavek
AK CEVA
Advokátní kancelář Čechovský & Václavek
Mgr. Kristýna Sobotková

Mgr. Kristýna Sobotková

Luật sư

Mgr. Kristýna Sobotková tốt nghiệp trường đại học luật Karlova univerzita tại Praha năm 2016. Sau đó làm luật sư trong công ty chuyên về luật hợp đồng và luật kinh doanh. Từ năm 2018 làm cộng tác viên tại văn phòng Čechovský & Václavek. Đầu tiên thực tập tại văn phòng luật Čechovský & Václavek từ năm 2021 làm cộng tác viên tại đây.

Chuyên môn về luật dân sự, đặc biệt về luật bất động sản, hợp đồng, tranh chấp.

Nói tiếng séc và tiếng anh.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ cho khách hàng từ nhiều quốc gia trên thế giới.
Tìm hiểu thêm..

Napište nám

Zavřít vrstvu dotazu.
CZ
EN
VN
RU