Advokátní kancelář Čechovský & Václavek
AK CEVA
Advokátní kancelář Čechovský & Václavek
Mgr. Petr Václavek

Mgr. Petr Václavek

Luật sư

Mgr. Petr Václavek tốt nghiệp năm 2014 tại trường đại học luật Masarykova Univerzita ở Brno. Sau đó làm một thời gian ngắn tại văn phòng luật ở Brno và tại chi nhánh Praha. Năm 2018 ông thành lập văn phòng luật Čechovský &Václavek cùng với ông Mgr. Marek Čechovský.

Chuyên môn về luật hành chính, luật tố tụng hình sự, và cũng giải quyết về các chuyện còn lại liên quan tới luật pháp.

Nói tiếng séc, tiếng anh và tiếng nga.

Luật hành chính

  • Đại diện hoàn toàn trong quy trình hành chính, đặc biệt trong lĩnh vực luật người nước ngoài, phạm tội, xin quốc tịch, luật lao động và vân vân.
  • Đại diện trong việc hạn chế quyền sở hữu trước tòa án (kiện cáo, khiếu nại lên tòa án tối cao, khiếu nại tòa án hiến pháp, khiếu nại trước tòa án châu âu dành cho quyền con người

Luật tố tụng hình sự

  • Đại diện hoàn toàn (bào chữa) trong luật tố tụng hình sự
  • Đại diện cho người bị hại
  • Các việc liên quan đến dịch vụ pháp lý

Các việc liên quan tới luật pháp

  • Tranh chấp
  • Các dich vụ pháp lý với sự hợp tác với các thành viên văn phòng luật
Advokátní kancelář Čechovský & Václavek

Napište nám

Zavřít vrstvu dotazu.
CZ
EN
VN
RU