Advokátní kancelář Čechovský & Václavek
AK CEVA
Advokátní kancelář Čechovský & Václavek
Právní služby

Cizinecké a azylové právo

V oblasti cizineckého a azylového práva poskytujeme kompletní právní služby, zejména

 • žádost o pobytové oprávnění - žádost o trvalý, dlouhodobý, přechodný pobyt, o zaměstnaneckou či modrou kartu
 • žádost o udělení azylu či doplňkové ochrany
 • žádost o udělení státního občanství
 • zastupování v řízení o správním vyhoštění, povinnosti opustit území či řízení o zrušení pobytového oprávnění
 • žádost o vydání víz
 • žádost o vydání cizineckého pasu či cestovního průkazu totožnosti

V rámci výše uvedených řízení jsme připraveni klienty zastupovat jak v řízení v prvním stupni, tak v řízeních o opravných prostředcích, dále v rámci soudního přezkumu při podání žalob, kasačních stížností, ústavních stížností a stížností k Evropskému soudu pro lidská práva či při podnětu k veřejnému ochránci práv.

Trestní a přestupkové právo

V oblasti trestního a přestupkového práva práva poskytujeme kompletní právní služby, zejména

 • zastupování podezřelého, obviněného, obžalovaného
  • v řízení před policejními orgány
  • v řízení před soudními orgány, vč. stížností k ústavnímu soudu či Evropskému soudu pro lidská práva, zahlazení odsouzení, odklonů, atd
 • zastupování poškozeného v průběhu celého řízení
 • komplexní zastupování v přestupkovém řízení
  • zejména přestupky na úseku dopravy, občanského soužití, celní správy, zaměstnanosti, daňovém úseku, a další

Rádi Vám však pomůžeme s Vašim trestním či přestupkovým řízením.

Civilní právo

Poskytujeme právní služby v záležitostech civilního práva, zejména v oblastech:

 • převody nemovitostí – příprava či revize rezervačních a kupních smluv, poskytování advokátní úschovy kupní ceny, související správní řízení před katastrem nemovitostí, stavebním úřadem, a další.
 • smluvní agenda – příprava či revize smluv (o dílo, nájemních, o poskytování služeb a dalších typových i atypických), řešení ukončování smluvních vztahů, a další.
 • sporná agenda – uplatnění nároků klienta vůči druhé straně, zastupování v řízení před soudy, vymáhání pohledávek, exekuční a insolvenční řízení, a další.
 • rodinné právo – rozvody, vypořádání SJM, řízení ve věcech péče o děti a výživného, a další.
 • obchodní právo – zakládání s.r.o., převody podílů, změny ve společnosti, a další.
 • pracovní právo, a další

Rádi Vám však pomůžeme i s jiným právním problémem.

Poskytujeme služby klientům z mnoha zemí světa.
Zjistěte více..

Napište nám

Zavřít vrstvu dotazu.
CZ
EN
VN
RU